Parteneri

Oficiul Român pentru Adopţii

Oficiul Român pentru Adopţii este autoritatea centrală româna, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, care coordonează și supraveghează activităţile de adopţie, asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei și realizează cooperarea internaţională în acest domeniu.

Oficiul este condus de domnul președinte Bogdan Adrian Panait, numit prin decizie a primului-ministru. Oficiul Român pentru Adopţii aduce la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor și cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr.84/1994, precum și obligaţiile asumate de statul român în domeniul adopţiei prin convenţiile și tratatele internaţionale la care România este parte.

http://www.adoptiiromania.ro/

Asociaţia ADOR COPIII

Asociaţia ADOR COPIII – Comunitatea familiilor adoptive - este o asociaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2004, cu o bogată experienţă în domeniul adopţiei interne și a promovării drepturilor copiilor.

Misiunea Ador Copiii este aceea de a milita pentru a asigura fiecărui copil părăsit dreptul la o familie, indiferent de etnie, religie, vârstă sau stare de sănătate.

Organizaţia este reprezentată de Simona Czudar, părinte adoptiv. În prezent, în Comunitatea familiilor adoptive sunt înscrise peste 100 de familii din toată ţara, acestea participând activ la demersurile asociaţiei pentru creșterea numărului de copii adoptaţi. Asociaţia acordă asistenţă familiilor adoptive prin consiliere, workshop-uri, training-uri, intervenţii punctuale, dar și activităţi de celebrare a adopţiei.

www.adorcopiii.ro

Asociatia Pro-Adopt

Înfiinţată în martie 2006, asociaţia își propune să ofere un cadru în care familiile adoptive să comunice, să discute problemele cu care se confruntă și să facă schimb de experienţă. În același timp, asociaţia dorește să creeze pentru copii o ambianţă în care să interacţioneze, pentru a favoriza astfel înţelegerea statutului lor și dezvoltarea încrederii în propria persoană și în ceilalţi.

În prezent, în Asociaţia Părinţilor Adoptivi sunt înscrise peste 100 de familii. Numărul mare de participanţi la activităţile organizate reflectă interesul care există pentru astfel de reuniuni, ceea ce determină convingerea că asociaţia poate contribui la cunoașterea și înţelegerea problemelor pe care le implică adopţia și la realizarea unui climat familial echilibrat, favorabil evoluţiei copiilor.

http://proadopt.wordpress.com/about/

Asociaţia Familiilor Adoptive - Brașov

Una din problemele cu care se confruntă părinţii unui copil adoptat constă în a alege între a ascunde copilului faptul că este adoptat sau a încerca, cu răbdare și sinceritate, să-l ajute să înţeleagă și să accepte că această situaţie nu îl face diferit de alţi copii. De asemenea, copilul trebuie să înţeleagă că familia lui nu este diferită de celelalte. Experienţa și studiile efectuate au demonstrat că este foarte important ca această situaţie să fie cunoscută de către copil. A ascunde acest fapt reprezintă un risc semnificativ, atât în ceea ce privește dezvoltarea copilului, care poate manifesta în timp tulburări de comportament, dar și din perspectiva raporturilor acestuia cu părinţii, raporturi care trebuie să se bazaze pe încredere și atașament.

Facilitarea comunicării și informarea corectă și completă a părinţilor pentru ca aceștia să dobândească cunoștiinţele necesare pe baza cărora să decidă care este opţiunea care răspunde interesului copilului, constituie una din coordonatele principale ale activităţii asociaţiei. Aceasta își propune, prin organizarea unor întâlniri, să ofere un cadru în care familiile adoptive să comunice, să discute problemele cu care se confruntă și să-și transmită reciproc experienţă. În același timp, trebuie să creeze pentru copii o ambianţă în care să interacţioneze. Astfel, ei își vor înţelege statutul și își vor dezvolta încrederea în sine, prinzând de asemenea încredere în cei din jur.

În prezent în Asociaţia Familiilor Adoptive Brașov, reprezentată de doamna președinte Lucia Șimandan, sunt înscrise 47 de familii. Numărul mare de participanţi la activităţile susţinute reflectă interesul care există pentru astfel de reuniuni, ceea ce determină convingerea că asociaţia poate contribui la cunoașterea și înţelegerea problemelor pe care le implică adopţia.